F Y - M

Fandrosoa Faritsy Iaby ho an'i Madagasikara

"Andao hiaraka hanorina fiaraha-monina vaovao hampatanjaka ny firenentsika ka mba hisy fiadanana amin'ny Malagasy tsy vakivolo eran'ny faritra rehetra"

Raderanirina Sendrison - Filoha mpanorina ny Antoko Fy-M

Fototra

Vakiana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mialoha ny asa fampandrosoana

Rihana

Fokonolona sy Mpitondra miara-miasa no antoky ny fampandrosoana

Ny avara-pianarana voarafitra tsara sy manofana ny vahoaka, antoky ny fiainana marina ny demokrasia

Tafo

Ny eny ifotony no mamaritra ny olana handrafetana ny tetibolapanjakana

Afindra any amin’ny faritra ny ankamaroan’ny fahefana fanjakana faobe

Fototra

Vakiana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mialoha ny asa fampandrosoana

Andry

Fokonolona sy Mpitondra miara-miasa no antoky ny fampandrosoana

Ny avara-pianarana voarafitra tsara sy manofana ny vahoaka, antoky ny fiainana marina ny demokrasia

Tafo

Ny eny ifotony no mamaritra ny olana handrafetana ny tetibolapanjakana

Afindra any amin’ny faritra ny ankamaroan’ny fahefana fanjakana faobe

HORONANTSARY MAHAKASIKA NY ANTOKO

Ino vaovao ?

 

Araho eto amin'ity pejy ity ireo vaovao rehetra mahakasika ny antoko Fy-M

Maniry ny hiditra ho mpikambana ve ianao ?

fymadag@gmail.com

X